Events

Hjælpecenter > Events > Eventøkonomi > Eventafregning - udbetaling af tilgodehavende

Eventafregning – udbetaling af tilgodehavende

Et event afregnes automatisk 3 dage efter eventets slutdato. Herefter overføres pengene til den bankkonto, som er angivet på eventet.

Under Udbetalinger, kan du altid følge med i den nuværende omsætning, samt se evt. acontooverførsler eller ventende afregning.

Acontoudbetalinger

Du kan få udbetalt dit tilgodehavende løbende på flere måder.

  • Manuel oprettelse af enkelt – eller flere accontoudbetalinger. Kontakt event IT og få oprettet enten en enkelt eller en serie af udbetalinger.
  • Anmodning om aconto – eventfunktion. Kontakt event IT og få mulighed for at anmode om acontoudbetalinger løbende.

Du vil herefter kunne anmode om en udbetaling, når du har brug for det. Du vil altid få udbetalt hele det tilgængelige beløb – dog tilbageholdes 10 procent, for at sikre, at der er dækning for evt. refunderinger.

Sådan anmoder du om acontoudbetalinger
Klik på Udbetaling i eventoversigten
Klik herefter på Anmod om udbetaling knappen
Vælg dernæst om udbetalingen skal ske straks eller på en bestemt dato
Klik på Ok
Herefter vil Anmodningen dukke op på udbetalingslisten

Acontoudbetalinger pålægges et gebyr – se den gældende takst.

Du kan altid hente bilag for tidligere acontoudbetalinger – samt for events der er arkiveret.

Var denne arktikel en hjælp?
JaNej