Events

Hjælpecenter > Events > Eventøkonomi > Sæt eventudbetaling på pause

Sæt eventudbetaling på pause

Eventudbetaling kan pauses, så eventet ikke afregnes.

Som udgangspunkt bruges denne funktion i forbindelse med aflysninger og/eller på events, hvor man forventer at skulle refundere mange ordrer efter eventets afholdelse.

NB: Er pengene først overført, og eventet afregnet, kan der nemlig ikke længere refunderes.

Sådan sætter du afregning på pause
Gå til det event, hvor udbetalingen skal sættes på pause. 
Klik på Udbetaling i eventoversigten
Klik på blyanten ved siden af afregningsdatoen
Skift status til Sæt afregning på pause
Klik på Gem
Refundering og udbetaling

Når et event er afregnet og pengene er overført til arrangøren, er det ikke længere muligt at refundere evt. ordrer.

Var denne arktikel en hjælp?
JaNej