Medlemssystem

Hjælpecenter > Medlemssystem > Administration af medlemmer og hold > Sådan sætter du antal medlemmer på et hold

Sådan sætter du antal medlemmer på et hold

Gå til holdlisten og sæt flueben ved det eller de hold, der skal have angivet holdstørrelse.

Du kan sætte et minimum og et maximum. 

I menuen, der kommer frem over holdene, vælger du enten “Deltager min.” eller “Deltager max.”

Var denne arktikel en hjælp?
JaNej