Medlemssystem

Manuel oprettelse af nyt medlem

Har du brug for at oprette et medlem administrativ, skal du gøre følgende:
Gå til ”Medlemssystem” -> Medlemmer
Klik på ”Opret medlem” (i højre side af skærmen)
Indtast e-mail på betaleren (Forælder til barnet)
Angiv betalerens (forælderens) navn og mobil
Vælg det ønskede hold og tilmeldingsdato
Vælg opkrævningsplan og tag stilling til, hvordan betalingen skal oprettes
Indtast oplysninger på medlemmet 

HUSK at ændre oplysningerne fra forælderens til barnets

Klik på tilføj til holdet
Var denne arktikel en hjælp?
JaNej