Events

Hjælpecenter > Events > Eventøkonomi > Eventgebyrer/ Billetgebyr og betalingsgebyr

Eventgebyrer/ Billetgebyr og betalingsgebyr

Billetgebyr

På alle events pålægges et event IT-gebyr pr.  udstedt billet/tilmeldt deltager.

Her kan du se de gældende takster.

Billetgebyret kan pålægges kunden, så denne betaler billetprisen + gebyret – eller du kan som arrangør vælge at indeholde gebyret i billetprisen.

Hvis gebyret pålægges kunden, bliver det afregnet direkte med denne ved ordregennemførelsen.

Betaler arrangøren selv gebyret vil det blive modregnet i den udbetaling, der sker efter eventets afholdelse.

Betalingsgebyr
Betaling med kreditkort eller mobilepay

Når en ordre betales med straksbetaling (kreditkort eller MobilePay) pålægges transaktionen et gebyr fra kortudstederen. Dette gebyr må ikke pålægges kunden, og betales derfor automatisk af eventarrangøren.

Bankoverførsel (FI-Kort) og EAN:

Tilbyder du betaling med bankoverførsel eller EAN betales et håndteringsgebyr, som kan pålægges kunden eller eventarrangøren.

  • Online betaling med kreditkort eller MobilePay – gebyr betales af eventarrangør
  • Faktura (netbank) – gebyr betales af eventarrangør eller kunde
  • Elektronisk faktura (EAN) – gebyr betales af eventarrangør eller kunde

Gebyrindstillingerne skal sættes inden eventet offentligøres, og kan ikke ændres efterfølgende – husk derfor at tjekke efter, at de er sat korrekt, inden du offentliggør eventet.

Ændre gebyrindstillinger
Gå til det event, som du gerne vil ændre gebyrindstillingerne for
Klik på Eventdetaljer i eventoversigten
Klik på fanebladet Betaling
Find afsnittet Gebyrer og vælg de gebyrindstillinger du ønsker

NB: Vælger du køber under betalingsgebyret betales af, skal du være opmærksom på, at det udelukkende er gebyr for fakturabetaling/EAN-fakturering, der kan pålægges køberen.

Var denne arktikel en hjælp?
JaNej